BAGER NA STIJENI
Uspni bager na stijenu što više možeš. Imaš 3 minute. Koriste se ASDW košarom za ravnotežu i pomoć pri penajnju.